Câu hỏi thường gặp

Những câu hỏi thường gặp:

Câu hỏi: Chữa mụn đông y ở đâu?

Trả lời: Bạn đến theo đại chỉ trên site hoặc liên hệ điện thoại để chúng tôi tư vấn bạn đến chi nhánh hoặc đại lý chính thức gần nhất .

Câu hỏi: Điều trị có đắt tiền lắm không?

Trả lời: Không đắt chút nào cả ai cũng có thể điều trị được.

Câu hỏi: Điều trị trong bao lâu?

Trả lời: kiên trì theo lộ trình khoảng 2 tháng nặng lắm thì 3 tháng lúc đầu thì sẽ làm nhiều sau vài tuần thì ít phải làm mà tự làm tại nhà nhiều hơn!

Câu hỏi:

Trả lời:

nội dung đang cập nhật …